Thứ 5, 25/2/2016 8: 55: 01 A.M

Hoạt động đoàn thể

Tỷ giá

Mua Bán
Nguồn: Vietcombank

Video - clips

Tuyển dụng - đấu thầu

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ RỘNG RÃI

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV MỜI CHÀO GIÁ RỘNG RÃI

 Cung cấp vật tư khoan thăm dò địa chất

 phục vụ sản xuất quý 1 năm 2023

 

Tên Bên mời chào giá: Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Tên đơn hàng: Cung cấp vật tư khoan thăm dò địa chất phục vụ sản xuất quý 1 năm 2023.

Số hiệu đơn hàng: 01/2023/ĐCM-VT

Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 16 tháng 12 năm 2022 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 22 tháng 12 năm 2022.

Địa điểm phát hành HSMCG (hồ sơ được phát miễn phí) và nhận Hồ sơ chào giá: Tại Phòng Vật tư - Tầng 4, Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (trong giờ hành chính).

Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: 13 giờ 30 phút ngày 28/12/2022.

Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào 14 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 28/12/2022 tại  tầng 2 - Văn phòng Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV kính mời đại diện các nhà cung cấp nộp Hồ sơ chào giá tới tham dự mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.


    Ngày đăng: 12/19/2022 2:44:36 PM     Số lần download: 160     Download
    Dung lượng File: 746 KB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

GÓI THẦU SỬA CHỮA NHÀ KHO SỐ 2 KM5 - SỐ THẺ TSCĐ: 0003

 

Tên bên mời thầu: Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Tên gói thầu: Sửa chữa nhà kho số 2 Km5 - Số thẻ TSCĐ: 0003

Giá gói thầu (đã bao gồm thuế GTGT): 320.341.622 đồng.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện: 20 ngày.

 

    Ngày đăng: 11/30/2022 7:47:44 PM     Số lần download: 203     Download
    Dung lượng File: 518 KB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

GÓI THẦU SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN NHÀ LÀM VIỆC 4 TẦNG (HỆ THỐNG ĐIỆN) - SỐ THẺ TSCĐ: 0015

 

Tên bên mời thầu: Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Tên gói thầu: Sửa chữa thường xuyên nhà làm việc 4 tầng (Hệ thống điện) – Số thẻ TSCĐ: 0015

Giá gói thầu (đã bao gồm thuế GTGT): 372.968.168 đồng.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện: 20 ngày.

 

    Ngày đăng: 11/29/2022 9:02:53 AM     Số lần download: 184     Download
    Dung lượng File: 554 KB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

 

GÓI CUNG CẤP SỬA CHỮA TĐT

 XE Ô TÔ ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT NHÃN HIỆU

 KIA NEW CARNIVAN, SỐ ĐĂNG KÝ 14A - 029.40

 

Tên bên mời nhà cung cấp: Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Tên gói cung cấp: Sửa chữa TĐT xe ô tô điều hành sản xuất nhãn hiệu Kia New Carnivan, Số đăng ký 14A - 029.40.

Giá gói cung cấp (đã bao gồm thuế GTGT): 371.161.686 đồng.

Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện: 25 ngày.

 

    Ngày đăng: 11/24/2022 11:17:05 AM     Số lần download: 226     Download
    Dung lượng File: 545 KB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

 

GÓI CUNG CẤP SỬA CHỮA TĐT

 XE TRẠM ĐỊA VẬT LÝ 14P - 1961

 

Tên bên mời nhà cung cấp: Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Tên gói cung cấp: Sửa chữa TĐT xe trạm địa vật lý 14P - 1961.

Giá gói cung cấp (đã bao gồm thuế GTGT): 292.387.692 đồng.

Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện: 30 ngày.

 

    Ngày đăng: 11/1/2022 3:41:27 PM     Số lần download: 253     Download
    Dung lượng File: 522 KB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

 

GÓI CUNG CẤP SỬA CHỮA TĐT

 XE Ô TÔ TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8MT, BIỂN SỐ 14N - 6878

 

Tên bên mời nhà cung cấp: Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Tên gói cung cấp: Sửa chữa TĐT xe ô tô Toyota Corolla Altis 1.8MT, biển số 14N - 6878.

Giá gói cung cấp (đã bao gồm thuế GTGT): 367.450.308 đồng.

Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện: 35 ngày.

 

    Ngày đăng: 10/20/2022 8:28:01 AM     Số lần download: 293     Download
    Dung lượng File: 514 KB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

 

GÓI CUNG CẤP SỬA CHỮA TĐT

 XE Ô TÔ BÁN TẢI FORDGER XLT, BIỂN SỐ 14C-078.50

 

Tên bên mời nhà cung cấp: Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Tên gói cung cấp: Sửa chữa TĐT xe ô tô bán tải Fordger XLT, biển số 14C-078.50.

Giá gói cung cấp (đã bao gồm thuế GTGT): 375.759.729 đồng.

Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện: 35 ngày.


    Ngày đăng: 10/12/2022 2:25:21 PM     Số lần download: 300     Download
    Dung lượng File: 528 KB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

1. KẾT QUẢ LỰA CHỌN:

          - Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh - Sở Tư pháp Quảng Ninh.

          - Địa chỉ: Tầng 5 trụ sở Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh - Phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

2. KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM:

(Có bảng tổng hợp chi tiết kèm theo)


    Ngày đăng: 10/7/2022 8:29:41 AM     Số lần download: 288     Download
    Dung lượng File: 1 MB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV THÔNG BÁO

VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

  

Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản đấu giá: (Có bảng tổng hợp chi tiết kèm theo).

- Tổng giá khởi điểm lô tài sản đấu giá: 274.169.200 đồng.

(Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi bốn triệu một trăm sáu mươi chín nghìn hai trăm đồng).

Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: (Có tổng hợp chi tiết kèm theo).

- Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 26/9/2022 đến 16h30’ ngày 29/9/2022.

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Cơ điện vận tải, Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký.


    Ngày đăng: 9/26/2022 10:41:28 AM     Số lần download: 329     Download
    Dung lượng File: 2 MB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ RỘNG RÃI

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV MỜI CHÀO GIÁ RỘNG RÃI

 Cung cấp vật tư khoan cho thăm dò địa chất

 phục vụ sản xuất quý 4 năm 2022

 

Tên Bên mời chào giá: Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Tên đơn hàng: Cung cấp vật tư khoan cho thăm dò địa chất phục vụ sản xuất quý 4 năm 2022.

Số hiệu đơn hàng: 03/2022/ĐCM-VT

Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 19 tháng 9 năm 2022 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 23 tháng 9 năm 2022.

Địa điểm phát hành HSMCG (hồ sơ được phát miễn phí) và nhận Hồ sơ chào giá: Tại Phòng Vật tư - Tầng 4, Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (trong giờ hành chính).

Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: 13 giờ 30 phút ngày 28/9/2022.

Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào 14 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 28/9/2022 tại  tầng 2 - Văn phòng Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

     Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV kính mời đại diện các nhà cung cấp nộp Hồ sơ chào giá tới tham dự mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

    Ngày đăng: 9/16/2022 11:17:24 AM     Số lần download: 346     Download
    Dung lượng File: 775 KB     Người đăng: admin   
Trang: 1  |  2 | 3 | 4 | 5 |

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV
Địa chỉ: Số 304 Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh. 
Ðiên thoại: 0203.3715066 - 0203.3862453 - Fax: 0203.3715067
Email:
diachatmo@gmail.com