Thứ 5, 25/2/2016 8: 55: 01 A.M

Hoạt động đoàn thể

Tỷ giá

Mua Bán
Nguồn: Vietcombank

Video - clips

Tin tức sự kiện

ĐẢNG BỘ ĐỊA CHẤT MỎ TỔ CHỨC HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2020

 

Ngày 6/3/2020 Đảng ủy Công ty Cổ phần Địa chất mỏ tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

          Tham dự hội nghị có các ủy viên BCH Đảng ủy Công ty, Bí thư các chi bộ trực thuộc, trưởng phó các phòng công ty.

          Hội nghị đã tập trung nghiên cứu những nội dung cơ bản, cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch. Hội nghị triển khai các nhiệm vụ giải pháp cụ thể để vận dụng trong thực tiễn đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ chính trị của công ty. Các ủy viên BCH Đảng ủy công ty, bí thư cấp ủy, người đứng đầu đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân để thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, cuối năm báo cáo BTV Đảng ủy và chi bộ nơi đang sinh hoạt. Mỗi cán bộ đảng viên xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân hàng năm làm căn cứ kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm. Chi bộ hàng tháng, hàng quý tổ chức sinh hoạt trên cơ sở nội dung chuyên đề năm 2020. Từng đảng viên học tập nghiên cứu liên hệ với bản thân về nội dung cam kết trong năm và kiểm điểm đánh giá kết quả học tập làm theo Bác, hướng khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong quá trình công tác.

Năm 2020 Công ty tập trung đẩy mạnh tuyên truyền điển hình tiên tiến trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất trong cán bộ đảng viên và người lao động, vận động quần chúng tích cực học tập và làm theo Bác. Chăm lo xây dựng đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động của Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV một cách thiết thực, hiệu quả.

 

 

 

 

Tin bài: LÊ HỮU HÙNG

 

Các tin liên quan:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV
Địa chỉ: Số 304 Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh. 
Ðiên thoại: 0203.3715066 - 0203.3862453 - Fax: 0203.3715067
Email:
diachatmo@gmail.com